Vi har i många år använt BIM-teknologin för att utarbeta våra projekt.


Vi samordnar alla branscher som är inblandade i designprocessen med hjälp av tredimensionella byggnadsmodeller. Vi utbyter information med företag som medverkar i designprocessen, baserat på IFC-filer, utan att samtidigt glömma bort traditionella tvådimensionella ritningar.

Vår kunskapsbas breddas tack vare svenska, norska, brittiska, amerikanska och polska branschpublikationer. Alla våra projekt går genom vårt interna kontrollförfarande och okonventionella lösningar analyseras under våra tekniska möten. Fel och brister undanröjs, samtidigt som innovativa idéer rationaliseras och införs i projektet, vilket gynnar kunden. Vi är mycket väl förberedda för att ta oss an nya ambitiösa designutmaningar. Vi inbjuder byggföretag, arkitekter och andra designkontor till samarbete.

VÅRA TJÄNSTER OMFATTAR

 • Konstruktionsritningar

 • Anbudsritningar

 • Uppförandeplaner för, bland annat:

 • Konstruktioner av förtillverkade element samt monolitiska konstruktioner av armerad betong

 • Stålkonstruktioner – verkstadsritningar

 • Oberoende projektkontroll

 • Projektkonsultation och projektrådgivning

 • Optimering av konstruktionsritningar

VI DESIGNAR FÖLJANDE KONSTRUKTIONER:

 • av armerad betong

 • av stål

 • murverk

 • av spännbetong samt kompositkonstruktioner

 • platta på mark

 • stödväggar

PRATA GÄRNA MED OSS

Kontakt

CONSTRAVIA AS
ADRESS
Solbergliveien 110B, 0683 Oslo
TELEFON
(+47) 463 734 12
Scroll