CONSTRAVIA har tilbudt høykvalitets prosjekteringstjenester innen byggkonstruksjoner i over 5 år. Firmas historie går likevel tilbake til året 2004 da firmaets grunnlegger og opphavsmann begynte å jobbe i Norge. Hans mangeårige erfaring på det norske markedet gjorde det mulig å etablere en moderne bedrift i henhold til den skandinaviske tanken.

CONSTRAVIA er et prosjekteringsfirma i dynamisk utvikling. Vi spesialiserer oss på objekter med prefabrikkert konstruksjon av armert betong og stål. Høy kvalitet på våre tjenester garanteres av vårt omhyggelig utvalgte konstruktørteam og moderne programvare (bl. a. Tekla Structures, Autodesk Robot Structural Analysis).

I flere år har CONSTRAVIA brukt BIM metoden og dens beste praksis. Vår know-how kommer fra et langt og fruktbart samarbeid med store norske og svenske virksomheter som er blant ledende i Europa når det gjelder anvendelse og spredning av BIM. Vi koordinerer hvert av våre prosjektene fritt med alle bransjer, på grunnlag av 3D-modeller av objekter. Vi oppfordrer våre bransjekollegaer og studenter til bruk av BMI for at vi ikke trenger papirdokumentasjon 2D lenger „i morgen". Vi er engasjert i utdanningsprosjekter som blir ledet av et av de beste tekniske universitetene i Polen. Vi prøver å gjøre konstruktørmiljøet åpent for BIG BIM for at bygg- og anleggsbransjen i Polen kan nyte fordeler som denne teknologien bringer.
250
Gjennomført prosjekter
i Skandinavia
12
År erfaring
i bransjen
6
Tekla BIM Awards
CONSTRAVIA leverer prosjekter først og fremst for det norske, svenske og polske markedet. Det er følgende bygninger:
  • boligbygninger
  • kontorbygninger
  • kommersielle bygninger
  • offentlige bygninger
  • haller og industrielle lager
For CONSTRAVIA er vår kunders tilfredsstillelse prioritet.

En kunde som velger CONSTRAVIA kan være sikker på at hans eller hennes prosjekt kommer til å bli koordinert med andre bransjer, optimalisert, at utgifter og problemer forbundet med byggings natur minimaliseres.
Dette klarer vi å oppnå takket være en rekke enkle og effektive tekniske løsninger. CONSTRAVIA yter bistand under gjennomførelse og bruk av objektet. Vi kommuniserer og utarbeider prosjektdokumentasjon i språk som er kundens nærmeste (norsk, svensk, engelsk, polsk).

Vi utvikler våre metoder og arbeidsverktøy kontinuerlig, noe som gjør det mulig å fjerne feil, optimalisere gjennomføringstid for prosjekter og minimalisere investeringers kostnader når det gjelder utførelse av konstruksjonen.

Bortsett fra renomme blant kunder vinner firmaet vårt regelmessig den første prisen Tekla BIM Awards Poland.
CONSTRAVIA ansetter flinke konstruktører som er åpne for moderne teknologier og har positiv innstilling til både løsning av prosjektproblemer og til livet. Det er viktig for oss å sikre kontinuerlig utvikling for våre medarbeidere og en hyggelig arbeidsatmosfære. Vi utvikler våre språkferdigheter, øker vår tekniske og praktiske kunnskap, bl.a. innen programmering av prosjekteringsverktøy. Vi deltar i mange bransjekonferanser, både som deltakere og foredragsholdere.

Alt dette gjør vi for å ta vare på våre prosjekters høye kvalitet.

La oss snakke

Kontakt

CONSTRAVIA AS
ADRESSE
Solbergliveien 110B, 0683 Oslo
TELEFON
(+47) 463 734 12
Scroll