Personvern

Personopplysninger


Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger – i den forstand som er uttrykt i personvernlovgivning – er firma:

CONSTRAVIA sp. z o.o.
ul. Nieszawska 1/2, 61-021 Poznań, Polen
Tlf.: +48 508 901 957
E-mail: ms@constravia.pl

Formål, rettslige grunnlag og perioder for behandling av personopplysninger er nevnt separat i forhold til hvert av formålene med behandling av opplysninger (jf. beskrivelse av enkelte formål med behandling av personopplysninger nedenfor).

Rettigheter


GDPR gir deg følgende potensielle rettigheter i forbindelse med behandling av dine personopplysninger:

  • rett til innsyn i personopplysninger,
  • rett til retting av personopplysninger,
  • rett til sletting av personopplysninger,
  • rett til begrensning av behandling av personopplysninger,
  • rett til å protestere mot behandling av personopplysninger,
  • rett til dataportabilitet,
  • rett til å klage til en tilsynsmyndighet,
  • rett til å trekke tilbake samtykke dersom du har gitt samtykke.


Bestemmelsene angående gjennomføring av de ovennevnte rettighetene er beskrevet detaljert i GDPR art. 16 – 21. Vi oppfordrer til å bli kjent med disse bestemmelsene. Fra vår side synes vi at vi trenger å forklare at de ovennevnte rettighetene ikke er absolutte og ikke gjelder for alle tilfeller dine personopplysninger behandles. Mens vi beskrev enkelte operasjoner med behandling av personopplysninger, har vi gjort – for din komfort – vår ytterste for å vise deg dine rettigheter i forbindelse med vedkommende operasjon.

Vi betoner at en av de ovennevnte rettighetene har du alltid – hvis du mener at vi har brutt lover og forskrifter om personvern ved behandling av dine personopplysninger, er det mulig å klage til en tilsynsmyndighet (Leder for personvernetaten – polsk: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Alltid kan du sende forespørsel til oss for informasjon hvilke opplysninger om deg vi har og i hvilke formål vi behandler dem. Det er bare å kontakte oss til adresse ms@constravia.pl. Vi har gjort vårt ytterste for at opplysningene som du er interessert i blir framstilt på en uttømmende måte i denne personvernpolicyen. Den ovennevnte e-postadressen kan brukes også for ethvert spørsmål angående behandling av dine personvernopplysninger.
 

Sikkerhet


Vi garanterer at dine personopplysninger behandles fortrolig. Vi sikrer alle sikkerhets- og personvernmidlene som kreves i personvernlovgivningen. Personopplysninger blir innsamlet og beskyttet mot adgang av uvedkommende på en rimelig måte.
 

Mottakere av opplysninger


Dine opplysninger kan behandles av mine leverandører, dvs. aktørene som leverer tjenester til meg.

  • Bestwebdesign Krystian Dudek – for å opprettholde tjenester som f.eks. nettside på en server.


Alle aktørene som jeg formidler personopplysninger til garanterer at de bruker forsvarlige sikkerhets- og personvernmidler som kreves i personvernlovgivningen.

Behandling av personopplysninger – formål og handlinger


Kontakt


Når du kontakter oss med elektronisk post, formidler du din e-postadresse, dvs. senderadresse på en naturlig måte. Dessuten kan det forekomme at du oppgir andre personopplysninger i innholdet. Det er ikke nødvendig å oppgi personopplysninger for å ta kontakt.

Dine opplysninger blir behandlet i dette tilfelle for å kontakte deg, og rettslig grunnlag dannes av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a, dvs. ditt samtykke som følger av at du har tatt kontakt. Etter avsluttet kontakt består rettslig grunnlag i legitim interesse i form av arkivering av korrespondanse for å kunne framstille den i fremtiden (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

Innholdet av korrespondanse kan arkiveres, og vi er ikke i stand til å bestemme entydig når et blir slettet. Du har rett til å kreve framstilling av historien av din korrespondanse med oss (dersom den har blitt arkivert) og kreve at den blir slettet med mindre arkivering er begrunnet på grunn av vår overordnede interesse, f.eks. beskyttelse mot potensielle krav fra deg.

Cookies og andre sporende teknologier


Nettsiden, i likhet med nesten alle andre nettsider, bruker cookies.

Cookies er små tekstopplysninger, som lagres på ditt utstyr (f. eks. datamaskin, nettbrett, smarttelefon), som kan bli lest av vårt IKT-system (egne cookies) eller tredjeparts IKT-system (tredjeparts cookies).

Noen av cookies-filene som vi bruker blir slettet etter at du har lukket nettleseren (såkalte midlertidige cookies). Andre cookies blir lagret på ditt utstyr og lar oss kjenne igjen din nettleser ved neste besøk på siden (vedvarende cookies).

Flere detaljer finner du nedenfor.
 

Samtykke til cookies


Du kan alltid endre cookies-innstillinger i nettleseren din eller slette cookies-filer. Nettlesere administrerer cookies-innstillinger på ulike måter. I nettleserens hjelpemeny finner du forklaringer om endring av cookies-innstillinger.

Husk at det at du slår av eller begrenser cookies kan forårsake problemer med å bruke nettsiden vår og mange andre nettsider som bruker cookies.
 

Egne cookies


Vi bruker egne cookies for å sikre at nettsiden fungerer riktig.

Bruk av nettsiden innebærer at forespørslene blir sendt til serveren der nettsiden lagres. Hver forespørsel som sendes til serveren blir registrert i serverens logger.

Loggene omfatter din IP-adresse, serverens dato og tid, opplysninger om nettleseren og operasjonssystemet du bruker. Loggene blir registrert og lagret på serveren.

 
Opplysninger i serverens logger blir ikke tilknyttet bestemte personer som bruker nettsiden, og de blir ikke brukt av oss for å identifisere deg.

 
Serverens logger er bare hjelpemidler som brukes til å administrere nettsiden, og deres innhold blir ikke gjort tilgjengelig noen bortsett fra personene som har rett til å administrere serveren.

La oss snakke

Kontakt

CONSTRAVIA AS
ADRESSE
Solbergliveien 110B, 0683 Oslo
TELEFON
(+47) 463 734 12
Scroll